İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku bünyesinde müvekkil şirketlere işveren sıfatıyla işçiler tarafından açılan davalar, yürütülen süreçler ve arabuluculuk aşamasında avukatlık hizmeti ile iş ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması, devamı ve feshi konularında iş ilişkisinin her aşamasında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. 

Ayrıca müvekkillerimize işverenlere karşı açacakları her tür ücret, kıdem, ihbar tazminatları alacaklarından, iş akdinin feshinden ve iş kazasından doğan tazminat alacaklarından kaynaklanan davalar ve hizmet tespit davaları ile arabuluculuk aşamasında avukatlık hizmeti sunmaktayız. 

Parlas Hukuk Bürosu, iş hukukundan kaynaklı hukuki uyuşmazlıklarda gerek işveren statüsündeki gerek ise işçi statüsündeki müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. 

 

Yol Tarifi